رویداد های مهم (اطلاعیه ها) بيشتر

دعوت به مشارکت

دعوت به مشارکت

از شهروندان، نخبگان و کلیه‌ ذینفعان دعوت می‌گردد. در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات دستگاه، نظرات و پیشنهادات خود را در مورد خدمات ارائه شده‌، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها، در بخش مشارکت الکترونیک به ما منتقل نمایند. بدیهی است نتایج حاصل از همفکری شما عزیزان گامی مؤثر در راستای پیشرفت و خدمت‌رسانی بهتر خواهد بود.