ریاست محترم سازمان ملی استاندارد اسلام پناه: سازمان ملی استاندارد ایران منزلگاه جوانان گام دوم انقلاب خواهد بود»