دسترسی سریع

1398/1/19 دوشنبه
 
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي


10031455100 تدوين استانداردهاي ملي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457000 نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011458000 ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459000 ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول Image result for ‫نظرسنجی‬‎
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
18051941000 آموزش استاندارد سازي
18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني Image result for ‫نظرسنجی‬‎
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد Image result for ‫نظرسنجی‬‎
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت Image result for ‫نظرسنجی‬‎
      
نماد معرفي نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت برای در دسترس بودن فرم ها و مدارک مورد نیاز برای هر یک از خدمات ارائه شده.

Image result for ‫نظرسنجی‬‎
نماد ارائه خدمت در توافق نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد توافق نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود مي شود.
نماد نظرسنجی ارائه خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد صفحه ی مربوط به نظرسنجی نمایش داده میشود.