دسترسی سریع

1399/12/10 یکشنبه

نام: محمدرضا مروی مقدم

تحصیلات: 
لیسانس مهندسی  صنابع غذایی (شاخه تبدیل - فردوسی مشهد)
فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی (شاخه مهندسی - بیرجند)
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 

سابقه خدمت:بیش از 26 سال

سوابق کاری:
مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی خراسان بزرگ
کارشناس، مسئول نمایندگی و رئیس اداره استاندارد خراسان بزرگ
معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :
گواهی دوره های آموزشی بیش از 1500 نفر ساعت.
تدریس دوره های آموزشی استاندارد.
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی.
طراحی کارخانجات لبنی.
بررسی میزان نیتریت در فرآورده های گوشتی .
بررسی اثرات ملین شیرخِشت
مشارکت در بررسی اثرات ملینی پروتروکینتک ترنجبین و ......


شماره مستقیم دفتر مدیریت : 32400484-056